Sertifikavimas

SERTIFIKAVIMO SKYRIUS

_

Akredituotas Sertikavimo skyrius atlieka elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos energetikos sektoriaus darbuotojų sertikavimą (atestavimą), išduoda energetikos darbuotojo sertikatą.

SERTIFIKAVIMO MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS-GRAFIKAS

_

Dėl Klaipėdos filialo mokymo programų ir grafiko kreipkitės el. paštu klaipeda@naujakvalifikacija.lt ir telefonais  +370 640 45971, +370 640 45972.

Elektros skyriaus paveiksliukas2

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUS

_

Veiklos sritis – Elektros įrenginių eksploatavimas:

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.

Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą.

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą.

Elektros įrenginius asmeniškai apžiūrintis elektrotechnikos darbuotojas.

Elektros įrenginių operatyvinis darbuotojas, operatyvinis – remonto darbuotojas.

Elektrotechnikos darbuotojas vykdantis darbus elektros įrenginiuose.

Veiklos sritis- Elektros energijos vartojimas:

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIUS

_

Veiklos sritis- Šilumos įrenginių eksploatavimas:

Energetikos įmonių, eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.

Energetikos įmonių, struktūrinių padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.

Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.

Šilumos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai (inžinieriai, specialistai, operatoriai, mašinistai ir pan.).

Šilumos įrenginių apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas eksploatuojantis elektrotechnikos darbuotojas. Apsaugos nuo elektros kategorija: PK,VK,AK.

Veiklos sritis- Šilumos vartojimas:

ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIUS paveiksliukas2

Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį).

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą.

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai.

GAMTINIŲ DUJŲ ir SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ sektoriau paveiksliukas2

GAMTINIŲ DUJŲ ir SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIUS

_

Veiklos sritis – Degiųjų dujų vartojimas:

Asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą.

Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės vadovas ar jos įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą.

Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys specialistai.

Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys darbininkai.

Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinių vadovai ir jų įgalioti asmenys, atsakingi už degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą.

Įmonės, eksploatuojančios suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalines, filialų vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų naftos dujų ar suslėgtų gaminių dujų degalinių įrenginių eksploatavimą.

Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai.

Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai.

Veiklos sritis-Suskystintų naftos dujų laikymas,pilstymas skirstymas ir tiekimas:

Suskystintų naftos dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo organizavimą.

Suskystintų naftos dujų įmonės filialų vadovai, struktūrinių padalinių vadovai, atsakingi už suskystintų naftos terminalų, saugyklų, pilstymo stočių ir pilstymo postų įrenginių eksploatavimą.

Suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginius eksploatuojantys specialistai.

Suskystintų naftos dujų ir (ar) suslėgtų gamtinių dujų degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai.

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIUS

_

Veiklos sritis- Naftos produktų vartojimas:

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą.

Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą.

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys specialistai.

Skystojo kuro degalinės įrenginius eksploatuojantys darbininkai.

Naftos energetikos skyriaus paveiksliukas 2