Privatumo politika

Duomenų valdytojas:

Všį ,,Nauja Kvalifikacija”

Įmonės kodas: 302429421

PVM mokėtojo kodas: LT100006066614

A. Juozapavičiaus pr. 27-6, LT-45258 Kaunas

Mainų g. 8, Klaipėda LT-94101

El. paštas: info@naujakvalifikacija.lt

Mob. Tel.: 8 689 24004 ; 8 640 45971

Informacijos naudojimo tikslai

Jūsų asmens duomenys, įskaitant susietus su internetinio puslapio naršymo istorija duomenis, naudojami šiais tikslais:

 1. Mokymų, sertifikavimo arba asmenų testavimo veiklos (-ų) organizavimo tikslu;
 2. B) Skolų išieškojimo, teisminių ir ikiteisminių santykių aiškinimosi tikslu;
 3. C) Egzaminų organizavimo ir vykdymo tikslu;
 4. D) Įdarbinimo įmonėje ir darbo santykių vykdymo tikslais;
 5. E) Asmenų ir asmeninio turto apsaugos tikslais;
 6. F) Marketingo ir rinkodaros tikslais;

 

 1. Kokią informaciją renkame ir rinkimo tikslas:
 • Kai tik susisieksite su mumis, mes išsaugosime Jūsų užklausos įrašą su jūsų pateiktu vardu, pavarde ir kitais duomenimis. Prie šio įrašo vėliau pridedame informaciją, kurią pateikiate mums rezervuodami, registruodamiesi ir norėdami mokytis pagal tam tikrą mokymų programą, arba norėdami testuoti ar apmokinti savo įmonės darbuotoją. Taip pat, informaciją, kurią perduodate norėdami gauti jau turėto / įgyto pažymėjimo ar sertifikato dublikatą.
 • Mes tvarkome bendrą informaciją apie mokinius, testuojamus darbuotojus arba sertifikuojamus asmenis, pavyzdžiui: vardą, adresą, tam tikrais atvejais įmonės, kurioje dirba, arba iš kuriuos yra gauta užklausa pasiūlyti mokiniui darbo vietą, pavadinimas (-ai), pasirinktų kursų pavadinimą ir sumokėtą mokestį, esamas skolas, taip pat duomenis, susijusius su laikytais egzaminais, vertinimais, pažeidimais, nusižengimais, šalinimo iš mokymų priežastis, mokymo bylų medžiagą, gautus asmens sertifikatus, pažymėjimus ir jų kopijas, informaciją iš Teritorinės darbo biržos, Švietimo ministerijos ar mūsų tarpininkų, kurie siunčia asmenis apmokymui.
 • Mes tvarkome įrašus, nuo to momento kai susisiekiate su mumis, ir mes saugome įrašus apie jūsų dalyvavimą mokymosi veikloje, tame tarpe ir gautus kvalifikacijos pažymėjimus tol , kol tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai.
 • Mes galime įrašyti telefono skambučius, kad įsitikintume, jog teisingai vykdome mokymų organizavimo instrukcijas, bet apie pokalbio įrašymą asmenis įspėjame.
 • Mes neperleidžiame asmeninės informacijos kitoms organizacijoms, kurios nėra susijusios su mokymų ar sertifikavimo veikla, prieš tai neperspėję asmens apie tokio pobūdžio perdavimą.
 1. Kokiais būdais naudojama iš asmenų surinkta informacija:
 • Užklausų ir registracijos formų peržiūrai ir registravimui vykdyti;
 • Mokymų veiklai organizuoti;
 • Egzaminams, susijusiems su pažymėjimais, sertifikatais ir kitais teisiniais, praktines žinias įrodančiais, dokumentais, organizuoti;
 • Teikti paslaugas interesantams ir mokiniams, įskaitant informaciją apie dabartines ir būsimas mokymų galimybes , tvarkaraščius, kainas, komercinius pasiūlymus;
 • Teikti tam tikras internetines paslaugas;
 • Tvarkyti vaizdo stebėjimų gautą informaciją iš mokymo vietos;
 • Perduoti mokinio pasiekimo informaciją susidomėjusiems darbdaviams ES ir Lietuvoje, dėl įdarbinimo galimybių, asmeniui pritariant;
 • Perduoti Teritorinei darbo biržai asmenų, kurie pasinaudojo Teritorinės darbo biržos siūloma programa informaciją (vardą, pavardę, mokymų programos datą, pavadinimą, elektroninį paštą) ir atvyko mokintis pagal tam tikras iš Teritorinės darbo biržos lėšų finansuojamas programas.
 1. Naudodamiesi išoriniais paslaugų teikėjais tvarkome jūsų asmeninę informaciją. Su visais duomenų tvarkytojais esame sudarę duomenų saugumo sutartis, o su darbuotojais konfidencialumo pasižadėjimą.
 2. Perduoti Švietimo ir mokslo Ministerijai duomenis apie mokinius, kurie baigia mūsų programas (Švietimo ir mokslo ministerijos e-dienynas).
 3. Perduoti egzaminų įvertinimus, užduotis mus sertifikuojančiai įmonei, mūsų ISO sertifikato patikrinimo metu.
 1. Žemiau nurodome su kokiomis įmonėmis galime keistis duomenimis apie mokinius:
  • Apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu mokinys pageidautų rasti laikiną gyvenamą vietą kol vyks mokymų ar sertifikavimo veikla;
  • Įmonėms, kurios padės atlikti įmonės veiklos tyrimus, kurie padės planuoti ir tobulinti mūsų paslaugas, pavyzdžiui audito įmonės.
  • Įmonėms, kurios padės parengti statistinę informaciją, kurios gali reikėti priimant sprendimą pateikti prašymą dėl naujos mokymų programos atestavimo.
  • Pateikiame informaciją apie savo mokinius šioms organizacijoms, kurios prižiūri mūsų įmonės veiklą: Energetikos inspekcijai, Lietuvos nacionaliniam akreditacijos biurui, Teritorinei arbo biržai, buhalterinės apskaitos įmonėms, bankams mokėjimų priėmimo metu, išorės ir vidaus auditoriams, Serverio priežiūrą vykdančioms įmonėms, serverio vietą parduodančioms/nuomojančioms įmonėms, telekomunikacijos bendrovėms, draudimo bendrovėms , esant draudiminiam įvykiui, teisinių paslaugų įmonėms, skolų administravimo įmonėms, esant įsiskolinimui ir kitoms susijusioms su mūsų vykdoma veikla. Duomenys yra perduodami laikantis teisinių vyriausybės nustatytų reikalavimų.
  • Jei esate skolingas mums, mes galime informaciją apie skolas perduoti fiziniams arba juridiniams skolų išieškojimo ar teisinių paslaugų verslą vykdantiems subjektams, siekiant susigrąžinti skolą.
  • Tarpininkaujančioms mokymo įstaigoms, siūlančioms rinktis mūsų arba jų mokymo, sertifikavimo , arba testavimo paslaugas;
 2. Visa asmeninė informacija saugoma saugiuose, techniškai tvarkinguose kompiuteriuose, serveryje ir popieriniuose failuose.
 3. Mes rengiame dokumentų valdymo planą ir saugome asmens įrašus tik tol, kol turime teisinį tikslą dokumentų tvarkymui.
 4. Mažiausias Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra: 5 (penkeri) metai; finansinių duomenų informacija saugoma 10 (dešimt) metų; slapukų informacija saugoma iki 2 (dvejų) metų; elektroniniai laiškai, nesusiję su mokymų veikla, finansiniais duomenimis yra saugomi iki 30 dienų.

3 Duomenų perdavimas už EEE ribų

3.1 Duomenys nėra perduodami už Europos sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų.

4 Slapukai

4.1 Mūsų naudojami slapukai yra funkciniai.

Slapukai negali skaityti jūsų kompiuterio standžiojoį disko .

Slapukai taip pat neidentifikuos Jūsų asmenybės.

Jie naudojami, kad galėtume lengvai atpažinti jus, kai grįšite į mūsų tinklalapį, ir tai leis mums suteikti jums geresnę paslaugą, pavyzdžiui – greičiau naršyti, bet ne informacijai apie Jūsų įpročius ar naršomus tinklalapius rinkti.


5 Saugumas

5.1 Visi darbuotojai yra informuojami apie saugumo procedūras, kurių jie turi laikytis tvarkydami asmeninę informaciją. Informacija yra apsaugota nuo neteisėtos prieigos, ir mes esame įsitikinę, kad niekas negalės neteisėtai susipažinti su jūsų asmenine informacija. Mes taip pat saugome perduodamą informaciją. Jei jūsų žiniatinklio naršyklė palaiko “Secure Sockets Layer” (SSL), bet kokia asmeninė informacija, perduodama iš jūsų naršyklės į mūsų žiniatinklio tarnybą arba iš paslaugos serverio į jūsų naršyklę, bus užšifruojama, kad ji taptų neskaityta/neperskaitoma. Atkreipkite dėmesį, kad el. paštas niekada nėra 100% saugus bendravimo būdas. Naudodamiesi juo turite suprasti, kad jūs atsiųsite bet kokią informaciją el. paštu su gana didele rizika. Taip pat visada įspėjame, kd viešo naudojimo interneto paslaugas teikiantys tinklai nėra saugus būdas perduoti savo asmens duomenis. Vartotojas siunčiantis savo informaciją, naudodamasis tokio tipo interneto ryšiu, prisiima visą atsakomybę už duomenų saugumą jų perdavimo metu.

5.2 Nors mes imsimės visų pagrįstų atsargumo priemonių siekdami užtikrinti, kad kitos organizacijos, su kuriomis susiduriame, turi gerą saugumo praktiką, mes neprisiimame atsakomybės už tų organizacijų, kurių svetainės gali būti susietos su mūsų paslaugomis, privatumo praktiką. Todėl visada pasidomėkite tos šalies, kurios svetainės nuorodą randate mūsų internetinėje svetainėje, asmens duomenų tvarkymo politika.

 

6 Jūsų teisės

6.1 Pagal Duomenų apsaugos įstatymą turite teisę gauti :

6.1.1. Jūsų turimų asmens duomenų kopiją. Jei norite pasinaudoti šia paslauga, prašau rašyti info@naujakvalifikacija.lt;

6.1.2. Galimybę koreguoti Jūsų pateiktus asmens duomenis.Jei norite pasinaudoti šia paslauga, prašau rašyti info@naujakvalifikacija.lt;

6.1.3. Galimybę ištrinti tam tikrus Jūsų duomenis, kurių mes neturime saugoti dėl teisinių įsipareigojimų įmonės veiklą prižiūrinčioms įstaigomsJei norite pasinaudoti šia paslauga, prašau rašyti info@naujakvalifikacija.lt;

6.1.4. Galimybę sustabdyti Jūsų tvarkomų asmens duomenų procesą. Jei norite pasinaudoti šia paslauga, prašau rašyti info@naujakvalifikacija.lt

6.1.5. Galimybę perkelti Jūsų pateiktus asmens duomenis į tokią pačią veiklą deklaruojančią įmonę. Jei norite pasinaudoti šia paslauga, prašau rašyti info@naujakvalifikacija.lt

6.1.6. Pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos Inspekcijai apie neteisėtai tvarkomus Jūsų asmens duomenis.

*Visais atvejais su Jumis susisieksime ir įvertinsime galimybes įgyvendinti Jūsų prašymą per 30 (trisdešimt) dienų.

Pateikus prašymą ir jį išnagrinėjus gausite atsakymą asmeniškai, nurodytais kontaktais.

Pateikti prašymą galite ir laisva forma, bet tokio tipo prašymo gavimo metu, mes Jums pateiksime oficialios formos prašymą, kurį galėsite lengvai užpildyti.

Informacijos atsiėmimo metu, mūsų darbuotojui gali reikėti parodyti savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Susipažinti ar kitaip atsiimti informaciją, kurios prašėte galėsite arba mūsų ofisuose, arba elektroniniu būdu,- kokiu būdu informacija bus pateikiama, bus nurodyta Jums atsiųstame atsakyme ir tik tada kai įvertinsime kylančias rizikas dėl surinktos informacijos.

Telefonu asmeninio pobūdžio informacijos neteikiame.

 

7 Asmens duomenų tvarkymas mokymų metu  

7.1 Paprastai tikimasi, kad mokiniai ar sertifikuojami asmenys sutiks su papildomais asmens duomenų tvarkymo prašymais, jeigu reikėtų asmens duomenis teikti  duomenų tvarkytojams, susijusiems su mokymų veikla.

7.2 Apie papildomus su mokymo, sertifikavimo ar testavimo veikla susijusius duomenų tvarkymo veiksmus, mokymų centras įsipareigoja informuoti kiekvieną tuo metu vykdantį mokymų, sertifikavimo ar testavimo veiklą asmenį, asmeniškai.

7.3 Visada asmens duomenys yra perduodami: siuntusiai mokinį įstaigai dėl mokymų organizavimo ir mokymų bei sutarties sąlygų ir tvarkos įgyvendinimo, teisėsaugos institucijoms esant teisiniams procesams, skolų išieškojimo tarnyboms esant įsiskolinimui, teisininkams esant teisminiams arba ikiteisminiams  procesams tarp įstaigos ir mokinio/ įstaigos, egzaminuotojams, norint gauti kvalifikaciją įrodantį pažymėjimą bei telekomunikacines paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios samdomos Všį ,,Nauja Kvalifikacija” įstaigos vardu.

 

8 Daugiau informacijos 

8.1 Norėdami gauti daugiau informacijos ir patarimų dėl duomenų apsaugos, kreipkitės į duomenų apsaugos koordinatorių adresu info@naujakvalifikacija.lt

 

9 Jūsų informacijos pateikimas  kitoms įstaigoms

9.1 Jūsų duomenys dėl mokymo veiklos ir mūsų įmonės veiklos organizavimo yra perduodami:

Švietimo ir Mokslo ministerija (+programa emokykla.lt) 188603091;

Programa: Debetas (priežiūrą vykdo UAB ,,Debetas”) 182821635;

Draudimo įmonės, draudiminio įvykio metu:

Transporto priemonės: GJensidige;

Civilinės atsakomybės: BTA;

Gyvybės draudimas: Mandatum Life Insurance Baltic SE;

Lietuvos draudimas

AB ,,Telia Lietuva” 121215434;

UAB ,,NetComPlius” 302442244;

UAB ,,Hostex” by Telia;

Lietuvos darbo birža 190766619 ;

Egzamino metu dalyvių vardas, pavardė, gimimo data perduodama egzaminuotojui; unikalus egzamino numeris užrašomas į bylą; egzaminuotojas patikrina egzaminuojamojo asmens tapatybės dokumentą.

AB ,,SEB bankas”, 112021238;

Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras 188710976;

Valstybinės energetikos Inspekcijos registras 188606625;

10 Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas

10.1. Jei pateikiate mums informaciją apie savo negalios statusą, jie gali būti įtraukti į jūsų asmens bylos informaciją ir naudojami padėti stebėti lygias galimybes ir panaikinti neteisėtą diskriminaciją pagal Lygybės įstatymą arba užtikrinti pagalbą mokymų metu, egzaminavimo metu.

10.2. Jeigu pateikiate mums savo sveikatos pažymas, kurios gali lemti egzaminų rezultatus, mokymų eigą, šių dokumentų niekur neperduosime ir saugosime įmonės viduje tol, kol tai bus reikalinga mokymų organizavimui ar egzaminui laikyti.

 

11 Papildomo duomenų naudojimo tikslas

11.1 Jūsų duomenis gali papildomai ir teisėtai naudoti šios įmonės sekančiais tikslais:

11.1.1 Jūsų  informaciją gali naudoti kai kurios organizacijos, kurios taip pat yra bendri duomenų valdytojai, padedantys vykdyti viešąsias funkcijas, kurios nėra susijusios su švietimu. Tokie naudojimo būdai gali būti šie: • Nacionalinės statistikos biuro, tyrimų agentūros gyventojų skaičiaus ir migracijos matavimas; • Valstybinio audito biuro atliekamų viešųjų išlaidų stebėsena;

11.1.2. Administracinis naudojimas. Finansinių nusikaltimų prevencija. Jūsų asmeninė informacija gali būti naudojama norint patikrinti teiginius apie įmonės viešąjį finansavimą (Lietuvos darbo Biržos programos) taip pat nustatyti ir užkirsti kelią sukčiavimui. Iš mūsų pateiktų duomenų priežiūros institucijoms, Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti naudojami priimant sprendimus dėl mūsų mokesčių, kuriuos privalome sumokėti.

11.1.3. Lygių galimybių, mokslinių tyrimų, žurnalistikos ir kitokio apdorojimo, kai yra teisėtas interesas iš Švietimo Ministerijos ar kitų mūsų veiklą prižiūrinčių įstaigų. Šio tikslo panaudojimo pavyzdžiai yra šie: • Lygių galimybių stebėsena. • Moksliniai tyrimai. Tai gali būti akademiniai tyrimai, komerciniai tyrimai ar kiti statistiniai tyrimai, kai tai yra visuomenės interesai. • Žurnalistika. Jei atitinkamas leidinys būtų viešojo intereso, pvz., Lygių lentelės. • Informacijos teikimas mokiniams ir būsimiems mokiniams. Vartotojai, kuriems gali būti pateikta 4 tikslo informacija, yra šie: • aukštojo mokslo įstaigos; • aukštojo mokslo paslaugų teikėjai; • akademiniai tyrinėtojai ir studentai; • komercinės organizacijos (pvz., įdarbinimo įmonės, būsto paslaugų teikėjai, mokinių darbdaviai )  • Vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos • Žurnalistaų renkama Informacija, kurią Švietimo Ministerija teikia trečiosioms šalims pagal šį tikslą, bet tik tada kai tokių duomenų teikimo sutartimi reikalaujama, kad asmenys nebūtų identifikuojami iš pateiktos informacijos.

11.1.4. Visais atvejais duomenų gavėjai užtikrina, kad imsis visų atsargumo priemonių, rekomenduojamų pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą ES 2016/679, siekdami užtikrinti, kad asmenys nebūtų identifikuojami iš jokios informacijos, kuri yra tvarkoma pagal nurodytus tikslus.

 

 

12 Baigiamosios nuostatos

 1.  Jeigu turite pretenzijų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos Inspekcijai.