Atestavimo nuotoliniu būdu tvarka

ATESTAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA

Energetikos darbuotojų atestavimas (sertifikavimas) nuotoliniu būdu

1. Energetikos darbuotojų atestavimas (sertifikavimas) nuotoliniu būdu taikomas:
– Esant pareiškėjų pageidavimu;
– Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir įvedus visuotinį karantiną;
– Sertifikavimo įstaigai organizuojant savo darbuotojų darbą nuotoliniu būdu (pvz. – Susidarius kitoms neįprastoms aplinkybėms, kai galimybė vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą (sertifikavimą) yra ribota arba visai negalima (pvz. statinio, kuriame įsikūręs sertifikavimo skyrius, remonto, kai negalima užtikrinti atestuojamųjų ir skyriaus darbuotojų saugumo ar/ir higienos reikalavimų ir pan.).

2. Technologiniai reikalavimai atestavimui nuotoliniu būdu:
– Kompiuteris su Windows 7 arba naujasne operacine sistema;
– Laidinis arba mobilusis interneto ryšys;
– Įdiegta interneto naršyklė Chrome, Firefox arba EDGE Chromium;
– Integruoti į kompiuterį mikrofonas, vaizdo kamera arba, jei jų nėra, prisijungti per USB, vartotojo identifikavimui;
– Elektroninis paštas;

3. Atestavimo (sertifikavimo) vykdymo nuotoliniu būdu tvarka:
3.1. Paraiška pateikiama sertifikavimo skyriui elektroniniu paštu. Paraiškos nagrinėjimas vykdomas ir sprendimas dėl atestavimo priimamas pagal procedūrą PR – 07. 3.2. Atestuojami bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus (išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus, jeigu jie nustatyti teisės aktuose) atitinkantys energetikos darbuotojai.

3.3. Energetikos darbuotojų atestavimas/ egzaminavimas vyksta nuotoliniu būdu realiuoju laiku (online) egzaminuotojui ir kiekvienam kandidatui prisijungus prie Zoom klasės, testų sprendimui naudojant “ Socrative“ programą.

3.4. Kandidatai, laikantys egzaminą nuotoliniu būdu, vieną dieną prieš egzaminą telefonu arba el. paštu gauna informaciją apie egzamino laiką, trukmę programos naudojimo instrukciją bei prisijungimo nuorodą.

3.5. Egzamino pradžioje egzaminuotojas supažindina per ZOOM atestuojamuosius su egzamino vykdymo ir užbaigimo tvarka ir reikalavimais, sprendimo priėmimo bei pažymėjimo pateikimo tvarka. Taip pat paprašoma trumpam įsijungti kamerą ir pasirodyti ekrane, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3.6. Reikalavimai egzamino metu:

3.6.1. atestuojamieji privalo elgtis mandagiai, korektiškai, sąžiningai visų egzamino dalyvių ir sertifikavimo skyriaus darbuotojų atžvilgiu; nekomentuoti, neklausinėti ir kitaip netrukdyti vykdyti testo užduotis;

3.6.2. nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, kitomis kompiuterio programomis, išskyrus „Socrative” nesinaudoti „draugų“ pagalba bei kitu nesąžiningu būdu įvykdyti testo užduotis.

3.7. Egzaminuotojas turi teisė egzamino metu patikrinti atestuojamuosius, t.y. paprašyti atestuojamojo įsijungti Zoom klasės kamerą ir pasirodyti ekrane. Egzaminuotojui įtarus atestuojamąjį vykdant nesąžiningus veiksmus, šis yra įspėjamas; Ignoruojantis pastabas gali būti pašalintas iš egzamino. Pašalinus asmenį iš egzamino laikoma, kad šis egzamino neišlaikė.

3.8. Nesąžiningu poelgiu egzamino metu gali būti:
– pagalbos gavimas iš kito asmens – „draugų“ pagalba (žodinės ar naudojant technines ryšio priemones);
– bet koks veiksmas, leidžiantis turėti pranašumą prieš kitus atestuojamuosius.

3.9. Testui laikyti skiriama 2 val., kai laikas baigiasi programa automatiškai atsijungia įrašydama tik atsakytus klausimus. Siekiant užtikrinti klausimynų saugumą ir konfidencialumą, kandidatas kompiuterio ekrane nemato išspręsto testo rezultato.Jį jam praneša egzaminuotojas žodžiu ir, jeigu kandidatas pageidauja, nurodomos padarytos klaidos.

3.10. Esant neigiamam žinių įvertinimui, kandidatas informuojamas apie perlaikymo datą ir laiką