2018 m. IV-ojo ketv. MOKYMO PLANAS-GRAFIKAS


Eil.

Nr.

Valstybinis kodas

Mokymo programos pavadinimas

Mokymo pradžia

Mokymo trukmė

Pastabos

Aukštalipių darbai

1

560102207


Aukštalipio darbų vadovo

2018-10-01

2018-11-19

2018-12-03

1 savaitė

Registracija išankstinė

2

260102202


Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus

2018-10-01

2018-11-19

2018-12-03

1 savaitė

Registracija išankstinė

Darbai šuliniuose

1

260102203

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kt. požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose

2018-10-23

2018-11-05

2018-12-10

1 savaitė

Registracija išankstinė

2

560102206

Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo

2018-10-23

2018-11-05

2018-12-10

1 savaitė

Registracija išankstinė

Darbai iškasose

1

260102205

Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose

2018-10-22

2018-11-26

2018-12-03

1 savaitė

Registracija išankstinė

2

560072402

Grunto kasimo, tvirtinimo ir kt. darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo

2018-10-22

2018-11-26

2018-12-03

1 savaitė

Registracija išankstinė

Dujų, naftos įrenginiai

1

560071313

Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo vadovo

2018-10-22

3 savaitės

Registracija išankstinė

2

260071308


Dujų sistemų avarinių darbų šaltkalvio

2018-11-05

4 savaitės

savaitės

Registracija išankstinė

3

560071311


Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo

2018-11-05

6 savaitės

Registracija išankstinė

5

260071319


Šaltkalvio dujų balionų keitėjo

2018-10-08

2018-11-26

1 savaitė

Registracija išankstinė

6

260071309

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio mokymo programa:

Gamtinių dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio

Suskystintų naftos dujų sistemų ekspl. šaltkalvio

2018-11-05

5,5 savaitės

Registracija išankstinė

7

260071310

Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvio montuotojo

2018-10-23

2018-11-21

2 savaitės

Registracija išankstinė

8

260071307

Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus

2018-10-29

2018-11-19

3 savaitės

Registracija išankstinė

9

560071314

Vartotojų dujų sistemų su dujas deginančiais įrenginiais iki 120 kW galios eksploatavimo vadovo

2018-10-15

2018-11-12

2018-12-12

3 dienos

Registracija išankstinė

10

560071315

Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau kaip 120 kW galios eksploatavimo vadovo

2018-10-29

2018-11-19

2,5 savaitės

Registracija išankstinė

11

360071303

Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio

2018-04-23

2018-05-21

2 savaitės

Registracija išankstinė

12

560071316

Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo

2018-10-08

2018-11-12

2018-12-03

2 savaitės

Registracija išankstinė

13

260071314


Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus

2018-10-08

2018-11-12

2018-12-03

2 savaitės

Registracija išankstinė

14

560071105

Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovo

2018-10-08

2018-11-12

2018-12-03

1,5 savaitės

Registracija išankstinė

15

261041601


Naftos produktų degalinės operatoriaus

2018-10-01

2018-11-05

2018-12-03

4 savaitės

Registracija išankstinė

16

Neformali programa

Naftos bazės naftos produktų operatoriaus - užpylėjo

Pagal poreikį

2 savaitės

Registracija išankstinė

17

Neformali programa

Darbuotojų, eksploatuojančių suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD) varomas transporto priemones, saugos ir sveikatos reikalavimai

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

18

Neformali programa

Suslėgtų gamtinių dujų degalinių eksploatavimo darbų vadovo

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

19

Neformali programa

Suskystintų naftos dujų pilstymo stoties balionų pildytojo

Pagal poreikį

3 savaitės

Registracija išankstinė

20

Neformali programa

Suskystintų naftos dujų pilstymo stoties šaltkalvio

Pagal poreikį

3 savaitės

Registracija išankstinė

21

Neformali programa

Dūmtraukių įdėklų montuotojų

2018-10-15

2018-11-12

2018-12-12

2 dienos

Registracija išankstinė

Kėlimo įrenginiai

1

560104103


Kėlimo įrenginių priežiūros meistro

2018-10-15

2018-11-19

2 savaitės

Registracija išankstinė

2

260071502

Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus

2018-10-22

2018-11-26

3 savaitės

Registracija išankstinė

3

560104104


Kėlimo kranų darbo vadovo

2018-10-15

2018-11-19

1 savaitė

Registracija išankstinė

4

260073205


Krovinių kabinėtojo

2018-10-15

2018-11-19

2 savaitės

Registracija išankstinė

5

560071603

Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro

2018-10-15

2018-11-19

1 savaitė

Registracija išankstinė

6

260104103

Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriaus

2018-10-15

2018-11-19

2 savaitės

Registracija išankstinė

7

260102204

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus

2018-10-15

2018-11-19

2 savaitės

Registracija išankstinė

8

Neformali programa

Automobilių keltuvo operatoriaus

2018-0-07

2018-06-18

1 savaitė

Registracija išankstinė

Slėginiai indai

1

560071101


Slėginių indų priežiūros meistro

2018-10-23

2018-11-26

1 savaitė

Registracija išankstinė

2

260071101


Slėginių indų operatoriaus

2018-10-23

2018-11-26

2 savaitės

Registracija išankstinė

3

560102201

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo

2018-10-08

2018-11-18

2 savaitės

Registracija išankstinė

4

260102201

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus

2018-10-08

2018-11-18

2 savaitės

Registracija išankstinė

Šildymo katilai

1

260071306

Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą

2018-10-29

2018-11-19

2 savaitės

Registracija išankstinė

2

260071304

Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus

2018-10-29

2018-11-19

3 savaitės

Registracija išankstinė

3

261071301

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko

2018-10-29

4 savaitės

Registracija išankstinė

4

560071306

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 C) katilų priežiūros meistro

2018-10-15

2018-11-19

1 savaitė

Registracija išankstinė

5

262071309

Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto

2018-10-03

12 savaičių

Registracija išankstinė

6

560071309


Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro

2018-10-15

2018-11-19

2 savaitės

Registracija išankstinė

7

560071310


Katilų derintojo

2018-10-09

7 savaitės

Registracija išankstinė

8

Neformali programa

Katilinės vandens cheminio valymo aparatininko

Pagal poreikį

2 savaitės

Registracija išankstinė

Slėginiai, garo ir karšto vandens vamzdynai

1

560071307

Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro

2018-10-15

2018-11-19

1 savaitė

Registracija išankstinė

2

560071106


Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro

2018-10-15

2018-11-19

1 savaitė

Registracija išankstinė

Miško darbai

1

260082101


Miško ruošos darbų vadovo

2018-10-08

2018-11-12

1 savaitė

Registracija išankstinė


260082102


Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose

2018-10-08

2018-11-12

3 savaitės

Registracija išankstinė

3

Neformali programa

Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo

2018-10-08

2018-11-12

2 savaitės

Registracija išankstinė

Kompresoriai

1

262071603


14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto

2018-10-09

12 savaičių

Registracija išankstinė

2

261071602

Mažesnės kaip 14 kW galios kompresorių mašinisto

2018-10-09

5 savaitės

Registracija išankstinė

3

560071601


Oro kompresoriaus priežiūros meistro

2018-10-15

2018-11-19

1 savaitė

Registracija išankstinė

Krautuvai

1

261104108


Krautuvo vairuotojo

2018-10-03

2018-11-12

6 savaitės

Registracija išankstinė

2

261104101


Autokrautuvo vairuotojo

2018-10-03

2018-11-12

4 savaitės

Registracija išankstinė

3

261104102


Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo

2018-10-03

2018-11-12

5 savaitės

Registracija išankstinė

Darbuotojų sauga ir sveikata

1

-

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

2018-10-15

2018-11-12

2018-12-12

1 savaitė

Registracija išankstinė

2

-


Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

2018-10-15

2018-11-12

2018-12-12

1 savaitė

Registracija išankstinė

3

-

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas II ir III ekonominės veiklos rūšių įmonėse

2018-10-15

2018-11-12

2018-12-12

1 savaitė

Registracija išankstinė

4

-

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas III ekonominės veiklos rūšių įmonėse

2018-10-15

2018-11-12

2018-12-12

1 savaitė

Registracija išankstinė

5

-

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

2018-10-15

2018-11-12

2018-12-12

1 savaitė

Registracija išankstinė

6

-

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III ekonominės veiklos rūšių įmonėse

2018-10-15

2018-11-12

2018-12-12

1 savaitė

Registracija išankstinė

7

-

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III ekonominės veiklos rūšių įmonėse

2018-10-15

2018-11-12

2018-12-12

1 savaitė

Registracija išankstinė

8

-

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

2018-10-15

2018-11-12

2018-12-12

1 savaitė

Registracija išankstinė

9

-

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas II ir III ekonominės veiklos rūšių įmonėse

2018-10-15

2018-11-12

2018-12-12

1 savaitė

Registracija išankstinė

10

-

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas III ekonominės veiklos rūšių įmonėse

2018-10-15

2018-11-12

2018-12-12

1 savaitė

Registracija išankstinė

11

-

Padalinio vadovo

2018-10-15

2018-11-12

2018-12-12

1 savaitė

Registracija išankstinė

12

Neformali programa

Darbuotojo, tvarkančio krovinius rankomis

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

Priešgaisrinė sauga

1

-

Dėl įmonių, įstaigų bei organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos

Pagal poreikį

-

Registracija išankstinė

2

-

Minimalių reikalavimų darbuotojų priešgaisrinės saugos

Pagal poreikį

-

Registracija išankstinė

Kvalifikacijos tobulinimas

1

Kvalifikacijos kėlimas

Energetikos darbuotojo, eksploatuojančio elektros energetikos įrenginius

2018-10-22

2018-11-19

2018-12-17

3 dienos

Registracija išankstinė

2

Kvalifikacijos kėlimas

Energetikos darbuotojo, eksploatuojančio naftos energetikos įrenginius

2018-10-22

2018-11-19

2018-12-17

3 dienos

Registracija išankstinė

3

Kvalifikacijos kėlimas

Energetikos darbuotojo, eksploatuojančio dujų energetikos įrenginius

2018-10-22

2018-11-19

2018-12-17

3 dienos

Registracija išankstinė

4

Kvalifikacijos kėlimas

Energetikos darbuotojo, eksploatuojančio šilumos energetikos įrenginius

2018-10-22

2018-11-19

2018-12-17

3 dienos

Registracija išankstinė

5

Kvalifikacijos kėlimas

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto

Pagal poreikį

3 dienos

Registracija išankstinė

Kiti

1

260071302

Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo

2018-10-16

2018-11-20

1 savaitė

Registracija išankstinė

2

Neformali programa

Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

3

Neformali programa

Darbuotojų sauga ir sveikata dirbant su asbesto turinčiais gaminiais

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

4

Neformali programa

Darbuotojų, dirbančių sprogių ir degių medžiagų aplinkoje

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

5

Neformali programa

Darbuotojo, dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

6

Neformali programa

Plieninių vamzdžių izoliuotojai

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

Šiluma, šilumos įrenginiai

1

Neformali programa

Darbininko, eksploatuojančio technologinius šilumos įrenginius

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

2

Neformali programa

Asmens, atsakingo už kuro apskaitos kontrolę energijos gamybos šaltiniuose

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

3

Neformali programa

Šilumos punktus aptarnaujantis šaltkalvis

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

4

Neformali programa

Šilumos tiekimo tinklų šaltkalvio-remontininko

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

5

Neformali programa

Šilumos įrenginių automatikos sistemų priežiūros meistro

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

Suvirinimas

1

Neformali programa

Polietileninių vamzdžių, jungiamų sandūriniu ir moviniu būdais, suvirintojo

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

2

Neformali programa

Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis

Pagal poreikį

1 savaitė

Registracija išankstinė

Pakartotinė atestacija

1

-

Darbininko ir specialistų

2018-10-25

2018-11-29

2018-12-20

-

Registracija išankstinė 

*Mokymų tvarkaraštis gali būti koreguojamas

REGISTRACIJAI REIKALINGI DOKUMENTAI: 

*Asmens dokumentas

*Išsilavinimo dokumentas