KLAIPĖDOS SKYRIAUS MOKYMO PLANAS-GRAFIKAS


Eil.Nr. Valstybinis
programos
kodas
Programos pavadinimas Trukmė sav.
   Sausis
   Vasaris
    Kovas
1. 260052216 Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo 2
Skambinti
2. 260052211 Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus 3 Skambinti
3. 261084001 Autokrautuvų vairuotojas 4 Skambinti
4.        - Atsakingi už šilumos ūkį 1 Skambinti
5.        - Atsakingi už elektros ūkį 1 Skambinti
6. 560086208 Aukštalipio darbų vadovo mokymo programa 1 Skambinti
7. 260086210 Darbdavio, jam atstovaujančio asmens 1 Skambinti
8. 260086203 Darbininko,dirbančio aukštalipių darbus, mokymo programa      1 Skambinti
9. 260086204 Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kt. požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose 1 Skambinti
10. 260086206 Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose 1 Skambinti
11. 260086205 Darbininko, dirbančio kėlimo įrenginių lopšiuose
1 Skambinti
12. 260086201 Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms operatoriaus 2 Skambinti
13. 560086202 Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms vadovo 2 Skambinti
14. 560052249 Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymo programa 5,5 Skambinti
15. 560052250 Dujų sistemų kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo vadovo mokymo programa 3 Skambinti
16. 260052233 Dujų sistemų avarinių darbų šaltkalvis 4 Skambinti
17. 261084002 Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojas 4 Skambinti
18. 261052212 Garo(iki 0,05MPa) ir vandens šildymo(iki 110 C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko 4 Skambinti
19. 560052222 Garo(iki 0,05MPa) ir vandens šildymo(iki 110 C) katilų priežiūros meistro 1 Skambinti
20. 560052221 Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro 1 Skambinti
21.
260052234 Gamtinių ir suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio mokymo programa 5 Skambinti
22. 260052235 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvio montuotojo mokymo programa 2 Skambinti
23. 560054405 Grunto kasimo, tvirtinimo ir kt. darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose vadovo 1 Skambinti
24. 260052202 Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo 1 Skambinti
25. 260052107 Hidromanipuliatorių operatoriaus      4 Skambinti
26. 560084006 Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programa 2 Skambinti
27. 560084007 Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programa
1 Skambinti
28. 261084022 Krautuvų vairuotojas 6 Skambinti
29. 260058206 Krovinių kabinėtojo mokymo programa 2 Skambinti
30. 261052506 Mažesnės kaip 14kW galios kompresorių mašinisto       5 Skambinti
31. 260062304 Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymo programa 3 Skambinti
32. 260062303 Miško ruošos darbų vadovo mokymo programa 1 Skambinti
33. 560052413 Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovo mokymo programa 1,5 Skambinti
34. 261034101 Naftos produktų degalinės operatoriaus mokymo programa 4 Skambinti
35. 560052509 Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programa 1 Skambinti
36. 260084005 Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriaus 2 Skambinti
37. 560052507 Oro kompresoriaus priežiūros meistro
Skambinti
38.         - Padalinio vadovo 1 Skambinti
39. 560052414 Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro mokymo programa 1 Skambinti
40. 260052236 Portatyvinių dujų balionų keitėjų mokymo programa 1 Skambinti
41. 560052403 Slėginių indų priežiūros meistro mokymo programa 1 Skambinti
42. 260052402 Slėginių indų operatoriaus mokymo programa 2 Skambinti
43. 560052254 Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo mokymo programa 2 Skambinti
44. 260052238 Suskystintų dujų balionų sandėlininko mokymo programa 1 Skambinti
45. 260052239 Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus mokymo programa 2 Skambinti
46. 260052244 Šaltkalviodujų balionų keitėjo mokymo programa 1 Skambinti
47. 560086207 Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo 1 Skambinti
48. 260052231 Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus mokymo programa 3 Skambinti
49. 560052252 Vartotojų dujų sistemų su dujas deginančiais įrenginiais iki 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymo programa 3 dienos Skambinti
50. 560052253 Vartotojų dujų sistemų su  įrenginiais iki ir daugiau kaip 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymo programa 2,5 Skambinti
51. 560052224 Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro 2 Skambinti
52. 262052211 Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto 12 Skambinti
53. 260052245 Vidaus dujotiekių ir įrenginių aptarnavimo šaltkalvio mokymo programa 3 Skambinti
54. 262052505 14kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto      12 Skambinti

   

          

Informacija

2017 01 02
prašymas mokymams        (Juridiniams asm)(Fiziniams asm)
2016 09 07

VšĮ „Nauja kvalifikacija“ Sertifikavimo skyrius atitinka LST EN ISO/IEC 17024:201

reikalavimus ir akredituotas atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos energetikos sektorių darbuotojų sertifikavimą.
2015 12 22 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartissu Kauno prekybos iramatų rūmais

2015 10 22
Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino VšĮ“Nauja kvalifikacija“ Sertifikavimo       skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (schemą)
2015 09 01
VšĮ "Nauja Kvalifikacija" Kauno filialas persikraustė į naujas patalpas adresu: Juozapavičiaus pr. 27-6, Kaunas.
2014 02 21
Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino NK Sertifikavimo skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (schemą) (daugiau...)