Projektas "Tarpkultūrinis dialogas – visuomenės ateities garantas"  


PROJEKTO NAUJIENOS:

2012 01 04

Projekto “Tarpkultūrinis dialogas – visuomenės ateities garantas” paskaitos - video medžiaga.

2011 12 12 - 2011 12 16

Projekto veiklose prasideda 3 val. seminarai mokyklose! Sia savaite projektas keliauja i Kauno "Ziburio" vidurine mokykla ir Kauno raj. Lapiu pagrindine mokykla!


2011 12 05 - 2011 12 09

Mokymai vyko Akademijos Ugnes Karvelis gimnazijoje

2011 11 29

Mokymai vyko Kauno taikomosios dailės mokykloje ir Anykščių raj. dailės ir kūrybos mokykloje, darbuotojams.

 

2011 11 28  -  2011 12 02

Projekto komanda lankysis Kauno Julijanavos katalikiškoje vid. mokykloje.

Lapkričio mėn. 29 d. mokymai vyks kultūros įstaigos darbuotojams Anykščių r. Dailės ir kūrybos mokykloje bei Kauno taikomosios dailės mokykloje.

2011 11 22

Lankėmės Pagėgių vaikų globos namuose. Dalyvavo Pagėgių socialinių paslaugų centro, Pagėgių vaikų namų, Stoniškių pagrindinės mokyklos, Lumpėnų E. Jagomasto pagr. m-klos, Pagėgių A. Mackaus gimnazijos, Vilkyškių vid. m-klos, Pagėgių pradinės m-klos, Pagėgių savivaldybės administracijos socialiniai darbuotojai.

Nuotraukos su Pagegiu socialiniu paslaugu centro direktore Nijole Kovaliova:

   

2011 11 21-25 

Projektas keliauja į Kauno Milikonių vid. mokyklą.

2011 11 19

Mokymai vyko Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungoje “Apskritasis stalas”

   

2011 11 15-16

Dirbome Vilniaus m. motinos ir vaiko pensione.

   

2011 11 14-18

Mokymai vyko Kauno Veršvų vid. mokykloje.

2011 10 10

Spalio 10 d. - 14 d. mokymai vyksta Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje, Vilkaviškio raj. 
 
   

2011 10 03

Spalio 3 d. – 7 d. mokymai vyksta Šatrijos Raganos gimnazijoje, Kelmės raj.    

2011 09 26

Šią savaitę mokymai vyksta Židikų Marijos Pečkauskaitės vid. mokykloje.

   


2011 09 19

Mokymai iš Daugu V. Mirono gimnazijos persikelia į Rusnės pagrindinę mokyklą.
Keletas akimirkų iš Rusnės mokyklos:

   

2011 09 16

Baigėsi pirma savaitė mokymų Daugų V. Mirono gimnazijoje. Dėkojame už šiltą priėmimą mokyklos bendruomenei!

       


 • 2011 09 11

 • Š.m. rugsėjo mėn. 12 d. startuoja aktyvūs mokymai pagal projekto “Tarpkultūrinis dialogas – visuomenės ateities garantas” veiklų įgyvendinimo planą. Šią savaitę mokymai vyks Daugų Vlado Mirono gimnazijoje visoms tikslinėms grupėms: V-X klasių mokiniams, mokytojams, ŠPS MVGSAD, tėvams.

  Atgal.

            

  Informacija

  2017 01 02
  prašymas mokymams
  (Juridiniams asm)(Fiziniams asm)
  2016 09 07

  VšĮ „Nauja kvalifikacija“ Sertifikavimo skyrius atitinka LST EN ISO/IEC 17024:201

  reikalavimus ir akredituotas atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos energetikos sektorių darbuotojų sertifikavimą.
  2015 12 22 
  Pasirašyta bendradarbiavimo sutartissu Kauno prekybos iramatų rūmais
  2015 09 01
  VšĮ "Nauja Kvalifikacija" Kauno filialas persikraustė į naujas patalpas adresu: Juozapavičiaus pr. 27-6, Kaunas.
  2014 02 21
  Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino NK Sertifikavimo skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (schemą) (daugiau...)