Projektas "Tarpkultūrinis dialogas – visuomenės ateities garantas"  

2010 m. lapkričio mėn. 25 d. VšĮ “Nauja kvalifikacija” pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto “Tarpkultūrinis dialogas – visuomenės ateities garantas” finansavimo.

Šiam projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V-1966 „Dėl finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“, yra skirtos ES fondų lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, iš viso 523.435,62 Lt.

Projekto tikslas – skatinti tarpkultūrinio švietimo plėtrą, siekiant didinti visuomenės žinias ir įgūdžius. Projektas reikšmingas tuo, kad prisideda prie švietimo politikos ES įgyvendinimo, nes mokymų metu įgytos žinios ir tarpkultūrinės kompetencijos padės užtikrinti dialogą tarp skirtingų kultūrų ir tikėjimų, prisidės prie diskriminacijos, patyčių ir kitų nepakantumo formų prevencijos, teisinio sąmoningumo švietimas ir pasitikėjimo savimi skatinimas prisidės prie pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo bei įgūdžių ir gebėjimų tas teises apginti ugdymo.

Tikslinės grupės – mokiniai (V-X klasių), jų tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokymosi visą gyvenimą administracijos ir kultūros įstaigų darbuotojai, jaunimo organizacijos nariai.

Projektas įgyvendinamas kartu su šiais partneriais:

1. Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla, 190696067, Neringos g. 29, LT-99349, Rusnė, Šilutės r.;
2. Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono vidurinė mokykla, 190244044, Pergalės g. 2, LT-64140, Daugai, Alytaus r.;
3. Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla, 190191894, Dariaus ir Girėno g. 14, LT-89442, Židikai, Mažeikių r.;
4. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, 190092914, P. Višinskio g. 5, LT-86343, Užventis, Kelmės r.;
5. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, 302430288, Vienybės g. 1, LT-70105, Vilkaviškis, Vilkaviškio r.;
6. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, 248248630, Klaipėdos g. 31, LT-35216, Panevėžys;
7. Anykščių rajono kūrybos ir dailės mokykla, 190049795, J. Biliūno g. 21, LT-29111, Anykščiai;
8. Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas, 193363032, Vytenio g. 45, LT-03208, Vilnius;
9. Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras, 178059150, Vilniaus g. 25, LT-99287, Pagėgiai;
10. Viešoji įstaiga „Elektroninio verslo ir inovacijų plėtros agentūra“, 302300647, Sukilėlių pr. 63-88, LT-49324, Kaunas.
11. 11. Viešoji įstaiga "Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas”

Projekto metu bus dėstomos šios temos pagal iš anksto paruoštą metodinę medžiagą:
1. Kultūrinių dimensijų modelis ir jo taikymas darbui su mokiniais, jaunimu
2. Tarpkultūrinio švietimo samprata
3. Tarpkultūrinių konfliktų sprendimas
4. Tarpkultūrinio jautrumo raidos modelis ir jo taikymas darbui su mokiniais, jaunimu
5. Tarpkultūrinė komunikacija ir psichologija
6. Pedagogų ir tėvų paruošimas mainams
7. Mokinių pasiruošimas/paruošimas mainams
8. Pedagoginė tarpkultūrinio mokymo sistema
9. Kultūrų ypatumai ir kultūrinio identiteto raida
10. Lygių galimybių samprata ir įgyvendinimas
11. Žmogaus ir vaiko teisių raida ir apsauga
12. Tautinės mažumos ir migrantų integracija
13. Patyčių prevencija ir diskriminacija
14. Naujos visuomenės: daugiakultūrinės ar tarpkultūrinės
15. Europos teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

Paskaitos bus filmuojamos ir skelbiamos internete viešai prieinamuose YouTube ir Facebook socialinių tinklų profiliuose. Projekte galės dalyvauti ne tik šio projekto partneriai, nes paskaitų metodinė medžiaga bus talpinama internete, kur nuotoliniu būdu galės studijuoti visi norintieji. Sėkmingai išlaikę baigiamąjį egzaminą – dalyvaus dviejose praktinio mokymo dirbtuvėse (“startup weekend”), kurių metu bus kuriamas vaizdo klipas, reklama, daina ir  pan. pagal atitinkamą šio projekto tematiką.

Atgal.          

Informacija

2017 01 02  
prašymas mokymams     (Juridiniams asm)(Fiziniams asm)
2016 09 07

VšĮ „Nauja kvalifikacija“ Sertifikavimo skyrius atitinka LST EN ISO/IEC 17024:201

reikalavimus ir akredituotas atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos energetikos sektorių darbuotojų sertifikavimą.
2015 12 22 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartissu Kauno prekybos iramatų rūmais
2015 10 22
Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino VšĮ“Nauja kvalifikacija“ Sertifikavimo       skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (schemą)

2015 09 01
VšĮ "Nauja Kvalifikacija" Kauno filialas persikraustė į naujas patalpas adresu: Juozapavičiaus pr. 27-6, Kaunas.
2014 02 21
Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino NK Sertifikavimo skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (schemą) (daugiau...)