Kaina

    VšĮ “Nauja kvalifikacija” kursų kaina priklauso nuo Jūsų įmonės siunčiamų žmonių skaičiaus. Mes siūlome sudaryti terminuotas mokymosi sutartis, kas užtikrintų pigesnį mokestį už kursus.

Kaina

Prašymai mokymuisi

Kaina

 

DARBININKŲ MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS


Eil.

Nr.

Valstybinis kodas

Mokymo programos pavadinimas

1

260071304

Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus

2

260102202

Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus   

3

260102203

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kt. požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose

4

260102205

Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose

5

260102204

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus

(moduliai M1, M2. M3)

6

260102201

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus

7

260071308

Dujų sistemų avarinių darbų šaltkalvio

8

261071301

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko

9

260071309

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio mokymo programa:

Gamtinių dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio

Suskystintų naftos dujų sistemų ekspl.šaltkalvio

10

260071310

Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvio montuotojo

11

260071502

Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus

12

260071302

Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo

13

260073205

Krovinių kabinėtojo

14

260082102

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose

15

261071602

Mažesnės kaip 14 kW galios kompresorių mašinisto

16

262071603

14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto

17

261041601

Naftos produktų degalinės operatoriaus

18

260104103

Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriaus

19

260071311

Portatyvinių dujų balionų keitėjo

20

260071101

Slėginių indų operatoriaus

21

260071313

Suskystintų dujų balionų sandėlininko

22

260071314

Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus

23

260071319

Šaltkalvio dujų balionų keitėjo

24

260071307

Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus

25

262071309

Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto

26

360071303

Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio

27

261104108

Krautuvo vairuotojo

28

261104101

Autokrautuvo vairuotojo

29

261104102

Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojoSPECIALISTŲ MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS


Eil.

Nr.

Valstybinis kodas

Mokymo programos pavadinimas

1

260071306

Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą

2

560102207

Aukštalipio darbų vadovo

3

560102201

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo

4

560071311

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo

5

560071313

Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo vadovo

6

560071306

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 C) katilų priežiūros meistro

7

560071307

Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro

8

560072402

Grunto kasimo, tvirtinimo ir kt. darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo

9

560071310

Katilų derintojo

10

560104103

Kėlimo įrenginių priežiūros meistro

11

560104104

Kėlimo kranų darbo vadovo

12

260082101

Miško ruošos darbų vadovo

13

560071105

Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovo

14

560071603

Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro

15

560071601

Oro kompresoriaus priežiūros meistro

16

560071106

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro

17

560071101

Slėginių indų priežiūros meistro

18

560071316

Suskystintų naftos dujų degalinės  aptarnavimo vadovo

19

560102206

Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo

20

560071314

Vartotojų dujų sistemų su dujas deginančiais įrenginiais iki 120 kW galios eksploatavimo vadovo

21

560071315

Vartotojų dujų sistemų su  įrenginiais iki ir daugiau kaip 120 kW galios eksploatavimo vadovo

22

560071309

Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro

23

-

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

24

560102202

 

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

25

360102203

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas II ir III ekonominės veiklos rūšių įmonėse

26

360102202

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas III ekonominės veiklos rūšių įmonėse

27

560102208

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

28

560102204

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III ekonominės veiklos rūšių įmonėse

29

560102205

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III ekonominės veiklos rūšių įmonėse

30

560102203

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

31

360102204

Darbdavio įgalioto asmens,  atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas II ir III ekonominės veiklos rūšių įmonėse

32

360102205

Darbdavio įgalioto asmens,  atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas III ekonominės veiklos rūšių įmonėse
       
   

Informacija

2017 01 02
prašymas mokymams
 (Fiziniams asm)(Juridiniams asm)

2016 09 07
VšĮ „Nauja kvalifikacija“ Sertifikavimo skyrius atitinka LST EN ISO/IEC 17024:201 reikalavimus ir akredituotas atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos energetikos sektorių darbuotojų sertifikavimą.
2015 12 22 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartissu Kauno prekybos iramatų rūmais
2015 10 22
Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino VšĮ“Nauja kvalifikacija“ Sertifikavimo       skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (schemą)
2015 09 01
VšĮ "Nauja Kvalifikacija" Kauno filialas persikraustė į naujas patalpas adresu: Juozapavičiaus pr. 27-6, Kaunas.
2014 02 21
Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino NK Sertifikavimo skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (schemą) (daugiau...)