Dėmesio! Pasikeitė mūsų adresas!

VšĮ "Nauja Kvalifikacija" persikėlė į naujas patalpas adresu: Juozapavičiaus pr. 27-6, Kaunas 

Apie

VŠĮ „NAUJA KVALIFIKACIJA“ įkurta 2009 m. rugpjūčio mėn. 27d.Nors tai nauja ir jauna įstaiga, tačiau joje dirba kvalifikuoti, didelę patirtį turintys specialistai.

Pagrindinės veiklos sritys

- formalusis tęstinis profesinis suaugusiųjų mokymas;
- neformalusis tęstinis profesinis suaugusiųjų mokymas;
- energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas;
-energetikos darbuotojų atestavimas(sertifikavimas);

Svarbi informacija

VšĮ „Nauja kvalifikacija“Sertifikavimo skyrius nuo 2014 m. vasario 21 d. vykdo energetikos darbuotojų atestavimą (sertifikavimą).
Energetikos darbuotojai atestuojami (setifikuojami) pagal sertifikavimo schemą,
2015 m. spalio 22 d. suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie LR Energetikos ministerijos, rašto Nr.2R-3180. Ši schema atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo reikalavimus ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012“Atitikties įvertinimas.Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai „ 8 skyriuje nustatytus bendruosius reikalavimus sertifikavimo schemoms.

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos 2016 m. rugsėjo mėn. 07 d. išdavė akreditavimo pažymėjimą  Nr.LA.05.006, liudijantį, kad VšĮ „Nauja kvalifikacija“Sertifikavimo skyrius atitinka LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus ir akredituotas atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos energetikos sektorių darbuotojų sertifikavimą.


Akreditavimo_pažymėjimas_LA.05.006


Akreditavimo_sritis_ LA.05.006

  

         

Informacija

2017 01 02
prašymas mokymams
 (Juridiniams asm)(Fiziniams asm)

2016 09 07

VšĮ „Nauja kvalifikacija“ Sertifikavimo skyrius atitinka LST EN ISO/IEC 17024:201

reikalavimus ir akredituotas atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos energetikos sektorių darbuotojų sertifikavimą.

2015 12 22 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartissu Kauno prekybos iramatų rūmais

2015 10 22
Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino VšĮ“Nauja kvalifikacija“ Sertifikavimo       skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (schemą)
2015 09 01
VšĮ "Nauja Kvalifikacija" Kauno filialas persikraustė į naujas patalpas adresu: Juozapavičiaus pr. 27-6, Kaunas.
2014 02 21
Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino NK Sertifikavimo skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (schemą) (daugiau...)