Dėmesio! Pasikeitė mūsų adresas!

VšĮ "Nauja Kvalifikacija" persikėlė į naujas patalpas adresu: Juozapavičiaus pr. 27-6, Kaunas 

Apie

VŠĮ "NAUJA KVALIFIKACIJA" įkurta 2009 m. rugpjūčio mėn. 27 d.  Nors tai nauja ir jauna įstaiga, tačiau joje dirba kvalifikuoti, didelę patirtį turintys specialistai. 

Pagrindinės veiklos sritys

-    formalusis suaugusiųjų mokymas
-    teisinės konsultacijos, skolų administravimas

Svarbi informacija

Informuojame, jog 2014-02-21 Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino VšĮ "Nauja kvalifiakcija" Sertifikavimo skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (schemą), kuris iš esmės atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo reikalavimus ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 "Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai" 8 skyriuje nustatytus bendruosius reikalavimus sertifikavimo schemoms.

Platesnė informacija.

Lietuvos paslaugų sferos darbdavių asociacija

Lietuvos paslaugų sferos darbdavių asociacija, kurios viena iš steigėjų yra VšĮ “Nauja kvalifikacija”,  š.m. vasario mėn. 21 d. pasirašė projekto “Siekime tikslo kartu!” (VP1-1.1-SADM-02-K-01-020) finansavimo ir administravimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
    Šiam projektui LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-76 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-02-K priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“ yra skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos - 696 985,- Lt. ( daugiau... )

    

Projektas

2010 m. lapkričio mėn. 25 d. VšĮ “Nauja kvalifikacija” pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto Tarpkultūrinis dialogas – visuomenės ateities garantas” finansavimo.

Šiam projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V-1966 „Dėl finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“, yra skirtos ES fondų lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, iš viso 523.435,62 Lt.
( daugiau...)


Apklausa - apklausos duomenys

VšĮ “Nauja kvalifikacija” vykdė moksleivių, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, tėvų, kultūros įstaigos darbuotojų, jaunimo organizacijos narių, mokinių ir tėvų, gyvenančių visuomeniniuose ir socialinių paslaugų centruose apklausą projekto “Tarpkultūrinis dialogas – visuomenės ateities garantas” VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-114 tikslinių grupių poreikių nustatymui prieš pradedant rengti metodinę medžiagą.

Apklausos rezultatų ataskaitą galite rasti čia.
         

Naujienos

2016 09 07

VšĮ „Nauja kvalifikacija“ Sertifikavimo skyrius atitinka LST EN ISO/IEC 17024:201

reikalavimus ir akredituotas atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos energetikos sektorių darbuotojų sertifikavimą.

2015 09 01
VšĮ "Nauja Kvalifikacija" Kauno filialas persikraustė į naujas patalpas adresu: Juozapavičiaus pr. 27-6, Kaunas.
2014 02 21
Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino NK Sertifikavimo skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą (schemą) (daugiau...)
2013 08 20 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ "Technikos priežiūros tarnyba"
2013 01 24
Pasirašyta bendradarbiavimo  sutartis su "Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais"
2012 03 16
VšĮ “Nauja kvalifikacija” 2012 m. kovo mėn. 15 d. pasirašė bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės sutartį su Kauno teritorine darbo birža.
2012 01 04
Projekto “Tarpkultūrinis dialogas – visuomenės ateities garantas” paskaitos (video)
2011 09 12
Startavo aktyvūs mokymai pagal projekto “Tarpkultūrinis dialogas – visuomenės ateities garantas” įgyvendinimo planą. (daugiau...)
2011 07 10
Projekto "Tarpkultūrinis dialogas - visuomenės ateities garantas" anketinė apklausos ataskaita.
2010 11 25
Pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto "Tarptautinis dialogas - visuomenės ateities garantas" finansavimo (daugiau...)
2010 07 20
Prašymas mokymams (Parsisiųsti)